» Сведения о квалификации каз
 

Сведения о квалификации каз

Мемлекеттік мекемелердіңұйымдық

-құқықтықнысанындақұрылғанмектепке

дейінгібілім беру ұйымдарында, жетім

балалар мен ата-аналарының

қамқорлығынсызқалғанбалаларғаарналған

білім беру ұйымдарындатәрбиеленушіжәне

білімалушыбалалардытамақтандыруды

қамтамасызетугебайланыстытауарларды

сатыпалужөніндегіүлгілікконкурстық

құжаттамаға 5-қосымша

нысан

Әлеуеттіөнімберушініңқызметкерлерініңбіліктілігітуралымәліметтер

(әлеуеттіөнімберушітауарлардысатыпалукезіндетолтырады)

  1. Әлеуеттіөнімберушініңатауы ______________________________

_____________________________________________________________________

  1. Конкурстасатыпалынатын, әлеуеттіөнімберушініңсоңғы он

жылішіндежеткізген (шығарған) осындайтауарлардыңкөлемі (болған

кезде), теңгемен ____________________________________________________

_____________________________________________________________________

Тауардыңатауы

 

Тапсырысберушілердің

атауыжәнеолардың

телефоннөмірлері

Тауардыжеткізуорныжәнекүні

Шарттыңқұны, теңге (

әлеуеттіөнім

берушініңқарауы

бойынша)

1

2

3

4

 

  1. Ұсынымдартуралымәліметтер, оларболғанкезде. Басқазаңдыжәне (немесе) жекетұлғалардыңұсынымхаттарын, пікірлерінтізбелепкөрсетужәнеқоса беру қажет.______________________________________.

Біліктіліктуралыбарлықмәліметтердіңдәйектілігінрастаймын.

Қолы _________________________

скачать софт Нужно зайти и бесплатные программы скачать для пк, а так же фильмы смотреть онлайн на кинопортале или скачать Купить шаблоны для DLE на лучшем портале